TYIMPORT File

? Cách mở file .TYIMPORT? Những phần mềm mở file .TYIMPORT và sửa file lỗi. Convert Text TYIMPORT file sang định dạng khác.

.TYIMPORT File Extension

   
File name TYIMPORT File
File Type Typinator Set Import File
Nhà phát triển Ergonis Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TYIMPORT là file gì?

TYIMPORT là Data Files - Typinator Set Import File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ergonis Software.

TYSET tập tin truy cập bởi Typinator, một chương trình gõ chữ viết tắt; tạo ra khi tập tin TYSET được nhập khẩu vào chương trình của người dùng.

What is a TYIMPORT file?

TYSET file accessed by Typinator, an typing abbreviation program; created when TYSET file is imported into the program by the user.

Cách mở .TYIMPORT file

Để mở file .TYIMPORT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TYIMPORT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TYIMPORT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TYIMPORT do người dùng đóng góp.

  • Ergonis Software Typinator

Chuyển đổi file .TYIMPORT

File .TYIMPORT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *