TYPEIT4ME File

? Cách mở file .TYPEIT4ME? Những phần mềm mở file .TYPEIT4ME và sửa file lỗi. Convert XML TYPEIT4ME file sang định dạng khác.

.TYPEIT4ME File Extension

   
File name TYPEIT4ME File
File Type TypeIt4Me Clippings File
Nhà phát triển Ettore Software
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .TYPEIT4ME là file gì?

TYPEIT4ME là Settings Files - TypeIt4Me Clippings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Ettore Software.

Nộp được sử dụng bởi TypeIt4Me, một chương trình cho phép người dùng tạo ra các phím tắt văn bản trong Mac OS X; chứa một tập hợp các mẩu, đó là chữ viết tắt và trình bày văn bản mở rộng của họ; cũng lưu trữ các ưu đãi kích hoạt bàn phím.

What is a TYPEIT4ME file?

File used by TypeIt4Me, a program that allows users to create text shortcuts in Mac OS X; contains a collection of clippings, which are abbreviations and their expanded textual representations; also stores keyboard trigger preferences.

Cách mở .TYPEIT4ME file

Để mở file .TYPEIT4ME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TYPEIT4ME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TYPEIT4ME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TYPEIT4ME do người dùng đóng góp.

  • Ettore TypeIt4Me

Chuyển đổi file .TYPEIT4ME

File .TYPEIT4ME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *