TZARC File

? Cách mở file .TZARC? Những phần mềm mở file .TZARC và sửa file lỗi. Convert N/A TZARC file sang định dạng khác.

.TZARC File Extension

   
File name TZARC File
File Type Trainz Archive
Nhà phát triển N3V Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TZARC là file gì?

TZARC là Game Files - Trainz Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N3V Games.

tập tin Một TZARC là một kho lưu trữ được tạo ra bởi N3V Games Trainz: A New Era, một đoàn tàu mô phỏng trò chơi video 3D. Nó chứa lưu dữ liệu trò chơi, trong đó bao gồm tuyến đường xe lửa, railyard, và thông tin kịch bản. file TZARC cho phép người dùng khôi phục phiên trò chơi trong trường hợp của một vụ tai nạn trò chơi hoặc một người dùng muốn trở lại một trước tiết kiệm.

What is a TZARC file?

A TZARC file is an archive created by N3V Games Trainz: A New Era, a 3D train simulator video game. It contains saved game data, which includes train route, railyard, and scenario information. TZARC files allow users to restore game sessions in case of a game crash or a user wants to revert to a previous save.

Cách mở .TZARC file

Để mở file .TZARC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TZARC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TZARC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TZARC do người dùng đóng góp.

  • TZarchiver
  • N3V Games Trainz: A New Era
  • N3V Games Trainz: A New Era

Chuyển đổi file .TZARC

File .TZARC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *