UFS File

? Cách mở file .UFS? Những phần mềm mở file .UFS và sửa file lỗi. Convert Binary UFS file sang định dạng khác.

.UFS File Extension

   
File name UFS File
File Type FreeBSD Unix File System File
Nhà phát triển The FreeBSD Project
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (4 Bình chọn)

File .UFS là file gì?

UFS là Disk Image Files - FreeBSD Unix File System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The FreeBSD Project.

Unix hệ thống tập tin tập tin được tạo ra cho PC-BSD, một hệ điều hành Unix dựa trên FreeBSD; lưu trữ toàn bộ đĩa hoặc một phần của một đĩa, bao gồm các file, thư mục, và cấu trúc hệ thống tập tin; sử dụng hệ thống tập tin bản sao cho việc cài đặt mạng PC-BSD.

What is a UFS file?

Unix file system file created for PC-BSD, a Unix operating system based on FreeBSD; stores the entire disk or a portion of a disk, including files, directories, and the file system structure; used to clone file systems for PC-BSD network installations.

Cách mở .UFS file

Để mở file .UFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UFS do người dùng đóng góp.

  • UVI Workstation
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PUMP-FLO
  • h2optimize
  • H2Optimize - Fairbanks-Morse
  • H2Optimize - Fairbanks-Morse

Chuyển đổi file .UFS

File .UFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *