UFT File

? Cách mở file .UFT? Những phần mềm mở file .UFT và sửa file lỗi. Convert Binary UFT file sang định dạng khác.

.UFT File Extension

   
File name UFT File
File Type Torque Font Cache File
Nhà phát triển GarageGames
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .UFT là file gì?

UFT là Developer Files - Torque Font Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi GarageGames.

tập tin Một UFT là một tập tin phông chữ bộ nhớ cache được tạo ra bởi Torque, một công cụ trò chơi sử dụng để tạo ra các trò chơi video hai và ba chiều. Nó chứa đồ họa phông chữ dùng để hiển thị trong game văn bản. file UFT được tạo ra bởi Torque 2D hoặc 3D SDK từ một phông chữ được lựa chọn bởi các nhà phát triển (ví dụ Arial 12, lần 14, vv).

What is a UFT file?

A UFT file is a font cache file created by Torque, a game engine used to create two and three-dimensional video games. It contains font graphics used for displaying in-game text. UFT files are generated by Torque 2D or 3D SDKs from a font that is chosen by the developer (e.g., Arial 12, Times 14, etc.).

Cách mở .UFT file

Để mở file .UFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UFT do người dùng đóng góp.

  • GarageGames Torque3D
  • GarageGames Torque2D
  • GarageGames Torque2D

Chuyển đổi file .UFT

File .UFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *