UGA File

? Cách mở file .UGA? Những phần mềm mở file .UGA và sửa file lỗi. Convert N/A UGA file sang định dạng khác.

.UGA File Extension

   
File name UGA File
File Type Ulead GIF Animator File
Nhà phát triển Ulead
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .UGA là file gì?

UGA là Raster Image Files - Ulead GIF Animator File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ulead.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Ulead GIF Animator, một công cụ GIF động cho các trang web, thuyết trình, vv .; chứa một dự án GIF hoạt hình; Các tính năng dự án được tổ chức bên trong file bao gồm đối tượng, văn bản và chèn hình dạng; tạo .GIF tập tin.

What is a UGA file?

Project file created by Ulead GIF Animator, a GIF animation tool for web pages, presentations, etc.; contains a GIF animation project; project features held within the file include objects, text, and shape insertion; creates .GIF files.

Cách mở .UGA file

Để mở file .UGA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UGA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UGA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UGA do người dùng đóng góp.

  • Ulead GIF Animator

Chuyển đổi file .UGA

File .UGA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *