UGR File

? Cách mở file .UGR? Những phần mềm mở file .UGR và sửa file lỗi. Convert Binary UGR file sang định dạng khác.

.UGR File Extension

   
File name UGR File
File Type Apophysis Ultra Fractal Gradient File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .UGR là file gì?

UGR là Settings Files - Apophysis Ultra Fractal Gradient File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Nộp được sử dụng bởi Apophysis, một trình soạn thảo ngọn lửa fractal; chứa một hoặc nhiều gradient có thể được áp dụng cho một khung fractal; bao gồm các thiết lập tùy chỉnh như đảo ngược màu sắc và đảo ngược gradient.

What is a UGR file?

File used by Apophysis, a fractal flame editor; contains one or more gradients that can be applied to a fractal frame; includes custom settings such as color reversal and gradient inversion.

Cách mở .UGR file

Để mở file .UGR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UGR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UGR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UGR do người dùng đóng góp.

  • Apophysis
  • Ultra Fractal Standard Edition
  • Ultra Fractal Standard Edition
  • Ultra Fractal Animation Edition

Chuyển đổi file .UGR

File .UGR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *