ULF File

? Cách mở file .ULF? Những phần mềm mở file .ULF và sửa file lỗi. Convert N/A ULF file sang định dạng khác.

.ULF File Extension

   
File name ULF File
File Type Universal List File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .ULF là file gì?

ULF là Data Files - Universal List File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu được định dạng trong Universal định dạng danh sách (ULF); chứa một danh sách các yếu tố tương tự như một tài liệu .XML; thường được sử dụng bởi hệ thống thông tin địa lý (GIS) ứng dụng tọa độ cửa hàng và các đỉnh.

What is a ULF file?

Data file formatted in Universal List Format (ULF); contains a list of elements similar to an .XML document; often used by Geographic Information Systems (GIS) applications to store coordinates and vertexes.

Cách mở .ULF file

Để mở file .ULF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ULF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ULF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ULF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • CHROMuLAN Utilities
  • CHROMuLAN Utilities

Chuyển đổi file .ULF

File .ULF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *