UTW File

? Cách mở file .UTW? Những phần mềm mở file .UTW và sửa file lỗi. Convert Binary UTW file sang định dạng khác.

.UTW File Extension

   
File name UTW File
File Type Unity Whirld File
Nhà phát triển Aubrey Falconer
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .UTW là file gì?

UTW là Game Files - Unity Whirld File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Aubrey Falconer.

tập tin trên thế giới được tạo ra trong định dạng Project Whirld, một định dạng tập tin mở ra cho các trò chơi phát triển với động cơ Unity; chứa một thế giới 3D và tài sản trò chơi có liên quan; khác với định dạng gói tiêu chuẩn Unity để các công cụ khác có thể tạo và chỉnh sửa nội dung trò chơi.

What is a UTW file?

World file created in the Whirld Project format, an open file format created for games developed with the Unity engine; contains a 3D world and related game assets; differs from the standard Unity package format so that other tools can create and edit game content.

Cách mở .UTW file

Để mở file .UTW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UTW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UTW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UTW do người dùng đóng góp.

  • Syn3h
  • Unity Technologies Unity
  • Unity Technologies Unity

Chuyển đổi file .UTW

File .UTW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *