UTXT File

? Cách mở file .UTXT? Những phần mềm mở file .UTXT và sửa file lỗi. Convert N/A UTXT file sang định dạng khác.

.UTXT File Extension

   
File name UTXT File
File Type Unicode Text File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .UTXT là file gì?

UTXT là Text Files - Unicode Text File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin văn bản trong mã hóa ở định dạng Unicode; được sử dụng bởi các chương trình khác nhau để lưu trữ tài nguyên hoặc các thiết lập trong định dạng văn bản

What is a UTXT file?

Text file in encoded in Unicode format; used by various programs to store resources or settings in text format

Cách mở .UTXT file

Để mở file .UTXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UTXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UTXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UTXT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UTXT

File .UTXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *