UTZ File

? Cách mở file .UTZ? Những phần mềm mở file .UTZ và sửa file lỗi. Convert Zip UTZ file sang định dạng khác.

.UTZ File Extension

   
File name UTZ File
File Type UIQ Theme Package
Nhà phát triển UIQ Technology
Phân loại Settings Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .UTZ là file gì?

UTZ là Settings Files - UIQ Theme Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi UIQ Technology.

Gói chủ đề được sử dụng bởi điện thoại di động UIQ dựa trên, trong đó bao gồm một số điện thoại được tạo ra bởi Sony Ericsson và Motorola; chứa một chủ đề, bao gồm cả đồ họa và âm thanh; dùng để thay đổi giao diện của giao diện điện thoại di động.

What is a UTZ file?

Theme package used by UIQ-based mobile phones, which include some phones created by Sony Ericsson and Motorola; contains a theme, including graphics and sounds; used to change the look and feel of mobile phone interfaces.

Cách mở .UTZ file

Để mở file .UTZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UTZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UTZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UTZ do người dùng đóng góp.

  • VITO ThemeEditor
  • Sony Ericsson Themes Creator
  • Sony Ericsson Themes Creator

Chuyển đổi file .UTZ

File .UTZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *