UUE File

? Cách mở file .UUE? Những phần mềm mở file .UUE và sửa file lỗi. Convert Text UUE file sang định dạng khác.

.UUE File Extension

   
File name UUE File
File Type Uuencoded File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (34 Bình chọn)

File .UUE là file gì?

UUE là Encoded Files - Uuencoded File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một UUE là một tập tin mã hóa với uuencode, một chương trình Unix rằng các tập tin chuyển đổi nhị phân sang một định dạng văn bản. Nó lưu trữ các đại diện văn bản mã hóa của một tập tin nhị phân và trước hết phải được giải mã để mở file gốc. file UUE thường được sử dụng cho các văn bản gửi email để file không trở thành bị hỏng.

What is a UUE file?

A UUE file is a file encoded with uuencode, a Unix program that converts binary files to a text format. It stores the encoded textual representation of a binary file and must first be decoded to open the original file. UUE files are commonly used for emailing documents so the file does not become corrupted.

Cách mở .UUE file

Để mở file .UUE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UUE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UUE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UUE do người dùng đóng góp.

  • Corel WinZip 24
  • Apple Archive Utility
  • Apple Archive Utility
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • uuencode
  • uudecode
  • uudecode

Chuyển đổi file .UUE

File .UUE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *