UVF File

? Cách mở file .UVF? Những phần mềm mở file .UVF và sửa file lỗi. Convert N/A UVF file sang định dạng khác.

.UVF File Extension

   
File name UVF File
File Type Uncertain Value Format
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .UVF là file gì?

UVF là Data Files - Uncertain Value Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Mở rộng của .CSV (dấu phẩy tách giá trị) định dạng tập tin; sử dụng để xử lý các giá trị không chắc chắn bởi Netica, một chương trình phát triển phần mềm mạng Bayesian quản lý bất ổn trong kinh doanh, kỹ thuật, y học, hoặc sinh thái

What is a UVF file?

Extension to the .CSV (comma separated value) file format; used for handling uncertain values by Netica, a Bayesian network development software program that manages uncertainty in business, engineering, medicine, or ecology

Cách mở .UVF file

Để mở file .UVF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UVF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UVF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UVF do người dùng đóng góp.

  • UVScreenCamera
  • BSPlayer
  • BSPlayer
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .UVF

File .UVF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *