UVW File

? Cách mở file .UVW? Những phần mềm mở file .UVW và sửa file lỗi. Convert Text UVW file sang định dạng khác.

.UVW File Extension

   
File name UVW File
File Type UVW Coordinates File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .UVW là file gì?

UVW là Data Files - UVW Coordinates File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra cho Autodesk 3ds Max, một người mẫu, vẽ, và chương trình hoạt hình 3D; chứa tọa độ bản đồ để chỉ cho chương trình Max Autodesk 3ds nơi để cắt bản đồ BMP texture và đặt nó trên đối tượng.

What is a UVW file?

File created for Autodesk 3ds Max, a 3D modeling, rendering, and animation program; contains mapping coordinates to indicate to the Autodesk 3ds Max program where to cut the .BMP texture map and place it on the object.

Cách mở .UVW file

Để mở file .UVW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UVW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UVW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UVW do người dùng đóng góp.

  • Autodesk 3ds Max 2020

Chuyển đổi file .UVW

File .UVW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *