UVX File

? Cách mở file .UVX? Những phần mềm mở file .UVX và sửa file lỗi. Convert N/A UVX file sang định dạng khác.

.UVX File Extension

   
File name UVX File
File Type Unreal Tournament 2003 Saved Game
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .UVX là file gì?

UVX là Game Files - Unreal Tournament 2003 Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Epic Games.

Trò chơi được lưu trong Unreal Tournament 2003 (UT2003), một 3D first-person shooter; lưu tiến bộ trò chơi, cho phép người chơi để tiếp tục cuộc chơi tại một thời điểm sau đó từ điểm mà tại đó các trò chơi đã được cứu.

What is a UVX file?

Game saved in Unreal Tournament 2003 (UT2003), a 3D first-person shooter; saves game progress, which allows the player to resume the game at a later time from the point at which the game was saved.

Cách mở .UVX file

Để mở file .UVX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UVX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UVX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UVX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MOBTV Download Manager
  • MOBTV Download Manager

Chuyển đổi file .UVX

File .UVX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *