W3G File

? Cách mở file .W3G? Những phần mềm mở file .W3G và sửa file lỗi. Convert N/A W3G file sang định dạng khác.

.W3G File Extension

   
File name W3G File
File Type Warcraft 3 Replay File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (47 Bình chọn)

File .W3G là file gì?

W3G là Game Files - Warcraft 3 Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Ghi âm của một trò chơi Warcraft III; bao gồm tất cả các hoạt động của một kịch bản hoặc trận đấu từ đầu đến cuối; tự động lưu trong thư mục cài đặt Warcraft III; sẽ ghi đè thời gian tới một trò chơi được chơi nếu các tập tin không được lưu bằng tay.

What is a W3G file?

Recording of a Warcraft III game; includes all activity of a scenario or match from start to finish; saved automatically in the WarCraft III installation folder; will be overwritten the next time a game is played if the file is not saved manually.

Cách mở .W3G file

Để mở file .W3G click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .W3G bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .W3G

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .W3G do người dùng đóng góp.

  • Warcraft III
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Warcraft III - Reign of Chaos + The Frozen Throne
  • Warcraft III Batle.Net

Chuyển đổi file .W3G

File .W3G có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *