W3M File

? Cách mở file .W3M? Những phần mềm mở file .W3M và sửa file lỗi. Convert Binary W3M file sang định dạng khác.

.W3M File Extension

   
File name W3M File
File Type Warcraft 3 Map File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (58 Bình chọn)

File .W3M là file gì?

W3M là Game Files - Warcraft 3 Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Trò chơi bản đồ được sử dụng bởi Warcraft III: Reign of Chaos; bao gồm địa hình, các đối tượng, và các nguồn lực được đặt trong bản đồ; có thể được bao gồm trong các trò chơi hoặc được tạo ra bởi người chơi với Warcraft III World Editor.

What is a W3M file?

Game map used by Warcraft III: Reign of Chaos; includes terrain, objects, and resources placed within the map; may be included with the game or created by players with the Warcraft III World Editor.

Cách mở .W3M file

Để mở file .W3M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .W3M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .W3M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .W3M do người dùng đóng góp.

  • Blizzard Warcraft 3 World Editor
  • Blizzard Warcraft 3
  • Blizzard Warcraft 3
  • Media Player Classic
  • Eurobattle.net
  • Warcraft III Battle.net & No-CD Loader
  • Warcraft III Battle.net & No-CD Loader

Chuyển đổi file .W3M

File .W3M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *