W3X File

? Cách mở file .W3X? Những phần mềm mở file .W3X và sửa file lỗi. Convert Binary W3X file sang định dạng khác.

.W3X File Extension

   
File name W3X File
File Type Warcraft 3 Expansion Map FIle
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (667 Bình chọn)

File .W3X là file gì?

W3X là Game Files - Warcraft 3 Expansion Map FIle, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

tập tin Một W3X là một bản đồ trò chơi hoặc kịch bản tạo ra cho Warcraft III: The Frozen Throne bản mở rộng. Nó chứa thông tin địa hình, khu vực, đơn vị và các đối tượng khác có thể được đặt trong bản đồ. file W3X thể được bao gồm với các trò chơi hoặc được tạo ra bởi người chơi sử dụng các Warcraft III World Editor.

What is a W3X file?

A W3X file is a game map or scenario created for Warcraft III: The Frozen Throne expansion pack. It contains terrain information, regions, units, and other objects that can be placed within the map. W3X files may be included with the game or created by players using the Warcraft III World Editor.

Cách mở .W3X file

Để mở file .W3X click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .W3X bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .W3X

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .W3X do người dùng đóng góp.

  • Blizzard Warcraft 3 World Editor
  • Blizzard Warcraft 3: The Frozen Throne
  • Blizzard Warcraft 3: The Frozen Throne
  • Warcraft III
  • Media Player Classic
  • DivX Player
  • DivX Player

Chuyển đổi file .W3X

File .W3X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *