W3Z File

? Cách mở file .W3Z? Những phần mềm mở file .W3Z và sửa file lỗi. Convert N/A W3Z file sang định dạng khác.

.W3Z File Extension

   
File name W3Z File
File Type Warcraft 3 Saved Game File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (16 Bình chọn)

File .W3Z là file gì?

W3Z là Game Files - Warcraft 3 Saved Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Sứ mệnh lưu tập tin được tạo ra bởi Warcraft III và bản mở rộng Warcraft III Frozen Throne; lưu tiến bộ hiện tại và cho phép các trò chơi được nạp và tiếp tục tại một thời điểm sau đó.

What is a W3Z file?

Mission save file created by Warcraft III and the Warcraft III Frozen Throne expansion pack; saves current progress and allows the game to be loaded and continued at a later time.

Cách mở .W3Z file

Để mở file .W3Z click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .W3Z bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .W3Z

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .W3Z do người dùng đóng góp.

  • Blizzard Warcraft 3

Chuyển đổi file .W3Z

File .W3Z có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *