WBS File

? Cách mở file .WBS? Những phần mềm mở file .WBS và sửa file lỗi. Convert N/A WBS file sang định dạng khác.

.WBS File Extension

   
File name WBS File
File Type WebBlender Project File
Nhà phát triển Tech4Learning
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .WBS là file gì?

WBS là Web Files - WebBlender Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tech4Learning.

Dự án tạo ra bởi WebBlender, một tương tác, trình bày và sáng tạo trang web chương trình thân thiện với trẻ; chứa một trang web WebBlender, nắm giữ các tính năng như trang, hình ảnh, văn bản, hình dạng, các nút, và hình ảnh động; xuất bản dưới dạng file .HTML.

What is a WBS file?

Project created by WebBlender, an interactive, kid-friendly presentation and web site creation program; contains a WebBlender site, which holds features such as pages, images, text, shapes, buttons, and animations; published as .HTML files.

Cách mở .WBS file

Để mở file .WBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WBS do người dùng đóng góp.

  • Tech4Learning WebBlender 2
  • RealOne Player
  • RealOne Player
  • RealPlayer Enterprise
  • WBS Chart Pro
  • Voyager
  • Voyager

Chuyển đổi file .WBS

File .WBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *