WBT File

? Cách mở file .WBT? Những phần mềm mở file .WBT và sửa file lỗi. Convert N/A WBT file sang định dạng khác.

.WBT File Extension

   
File name WBT File
File Type Toribash Help File
Nhà phát triển Nabi Studios
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .WBT là file gì?

WBT là Game Files - Toribash Help File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nabi Studios.

Chứa tài liệu trợ giúp cho Toribash, một chiến đấu trò chơi 3D mà người dùng tạo ra chuyển động của nhân vật; có thể bao gồm hướng dẫn, Hỏi đáp, và trò chơi giúp đỡ khác; phải được lưu trữ trong thư mục script để mở một cách chính xác.

What is a WBT file?

Contains help documentation for Toribash, a 3D fighting game where users create the characters' moves; may include tutorials, FAQs, and other game help; must be stored in the scripts folder in order to open correctly.

Cách mở .WBT file

Để mở file .WBT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WBT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WBT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WBT do người dùng đóng góp.

  • Nabi Studios Toribash
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • WinBatch
  • Webots
  • MPEG Video Wizard
  • MPEG Video Wizard

Chuyển đổi file .WBT

File .WBT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *