WEB File

? Cách mở file .WEB? Những phần mềm mở file .WEB và sửa file lỗi. Convert Binary WEB file sang định dạng khác.

.WEB File Extension

   
File name WEB File
File Type Xara Web Document
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .WEB là file gì?

WEB là Web Files - Xara Web Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

dự án phát triển Web tạo ra bởi Xara Web Designer hay Xara Designer Pro; bao gồm các mẫu được lựa chọn trang web, các trang trang web, và các tùy chỉnh sử dụng; có thể được công bố vào máy chủ trang web thông qua FTP khi hoàn tất.

What is a WEB file?

Web development project created by Xara Web Designer or Xara Designer Pro; includes the selected site template, the site pages, and the user customizations; can be published to the website server via FTP when complete.

Cách mở .WEB file

Để mở file .WEB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WEB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WEB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WEB do người dùng đóng góp.

  • The Print Shop
  • PrintMaster
  • PrintMaster
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • MAGIX Xtreme Graphic Designer
  • WEB.SiteBuilder
  • WEB.SiteBuilder

Chuyển đổi file .WEB

File .WEB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *