WEBAPP File

? Cách mở file .WEBAPP? Những phần mềm mở file .WEBAPP và sửa file lỗi. Convert Text WEBAPP file sang định dạng khác.

.WEBAPP File Extension

   
File name WEBAPP File
File Type Firefox Web App Manifest File
Nhà phát triển Mozilla
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .WEBAPP là file gì?

WEBAPP là Data Files - Firefox Web App Manifest File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Mozilla.

ứng dụng Web file manifest sử dụng bởi Firefox OS ứng dụng để xác định chi tiết quan trọng của một ứng dụng; chứa thông tin ở định dạng JSON về một ứng dụng, bao gồm tên, nhà phát triển, con đường ra mắt, mô tả và biểu tượng (s); cũng chứa một danh sách các API web mà các ứng dụng đòi hỏi.

What is a WEBAPP file?

Web app manifest file used by Firefox OS apps to identify important details of an app; contains information in JSON format about an app, which includes the name, developer, launch path, description, and icon(s); also contains a list of web APIs that the app requires.

Cách mở .WEBAPP file

Để mở file .WEBAPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WEBAPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WEBAPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WEBAPP do người dùng đóng góp.

  • XULRunner

Chuyển đổi file .WEBAPP

File .WEBAPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *