WEBARCHIVE File

? Cách mở file .WEBARCHIVE? Những phần mềm mở file .WEBARCHIVE và sửa file lỗi. Convert N/A WEBARCHIVE file sang định dạng khác.

.WEBARCHIVE File Extension

   
File name WEBARCHIVE File
File Type Safari Web Archive
Nhà phát triển Apple
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (88 Bình chọn)

File .WEBARCHIVE là file gì?

WEBARCHIVE là Web Files - Safari Web Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Một tập tin WEBARCHIVE là một trang web được lưu bởi các trình duyệt web Safari. Nó chứa HTML và liên kết hình ảnh để trang có thể được nạp đầy đủ tại một thời gian sau đó ngay cả khi máy tính đang ẩn (không kết nối Internet). file WEBARCHIVE cũng có thể chứa CSS hoặc JavaScript tùy thuộc vào nội dung trang web.

What is a WEBARCHIVE file?

A WEBARCHIVE file is a webpage saved by the Safari web browser. It contains HTML and linked images so the page can be loaded fully at a later time even if the computer is offline (not connected to the Internet). WEBARCHIVE files may also contain CSS or JavaScript depending on the webpage content.

Cách mở .WEBARCHIVE file

Để mở file .WEBARCHIVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WEBARCHIVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WEBARCHIVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WEBARCHIVE do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Apple Safari
  • Apple Safari
  • iCab
  • Cruz
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .WEBARCHIVE

File .WEBARCHIVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *