WHTT File

? Cách mở file .WHTT? Những phần mềm mở file .WHTT và sửa file lỗi. Convert N/A WHTT file sang định dạng khác.

.WHTT File Extension

   
File name WHTT File
File Type HTTrack Website Copier File
Nhà phát triển Xavier Roche
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .WHTT là file gì?

WHTT là Web Files - HTTrack Website Copier File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xavier Roche.

Trang web tải về với HTTrack, một ẩn chương trình trình duyệt miễn phí; tải các trang Web, thư mục, và hình ảnh từ toàn bộ trang web; có thể được sử dụng để xem một trang web khi không kết nối với internet.

What is a WHTT file?

Website downloaded with HTTrack, a free offline browser program; downloads the Web pages, directories, and images from an entire website; may be used for viewing a website when not connected to the internet.

Cách mở .WHTT file

Để mở file .WHTT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WHTT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WHTT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WHTT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WinHTTrack Website Copier
  • WinHTTrack Website Copier

Chuyển đổi file .WHTT

File .WHTT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *