WIC File

? Cách mở file .WIC? Những phần mềm mở file .WIC và sửa file lỗi. Convert Binary WIC file sang định dạng khác.

.WIC File Extension

   
File name WIC File
File Type J Wavelet Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .WIC là file gì?

WIC là Raster Image Files - J Wavelet Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Hình ảnh được tạo với J Wavelet giải mã wavelet nén thuật toán; có thể được mở và chuyển đổi sang các định dạng hình ảnh raster phổ biến hơn sử dụng XnView, mặc dù phần mở rộng tập tin là rất hiếm.

What is a WIC file?

Image created with the J Wavelet codec wavelet compression algorithm; may be opened and converted to more common raster image formats using XnView, even though the file extension is very rare.

Cách mở .WIC file

Để mở file .WIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • wIntegrate
  • wIntegrate

Chuyển đổi file .WIC

File .WIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *