WID File

? Cách mở file .WID? Những phần mềm mở file .WID và sửa file lỗi. Convert Binary WID file sang định dạng khác.

.WID File Extension

   
File name WID File
File Type 1SAP BusinessObjects Web Intelligence File
Nhà phát triển SAP
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (10 Bình chọn)

File .WID là file gì?

WID là Data Files - 1SAP BusinessObjects Web Intelligence File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SAP.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi SAP BusinessObjects, một ứng dụng phân tích kinh doanh sử dụng để nghiên cứu tình báo, lợi nhuận, và các mối quan hệ khách hàng cạnh tranh; tiết kiệm một tập hợp các dữ liệu và thông tin cho rằng là kết quả của phân tích được thực hiện trong phần mềm; sử dụng để lưu trữ các phân tích kinh doanh thông minh.

What is a WID file?

Data file created by SAP BusinessObjects, a business analytics application used for studying competitive intelligence, profits, and customer relationships; saves a collection of data and reports that are the result of analysis conducted in the software; used for storing business intelligence analyses.

Cách mở .WID file

Để mở file .WID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WID do người dùng đóng góp.

  • SAP BusinessObjects Enterprise
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Stuffit Expander
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .WID

File .WID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *