WIE File

? Cách mở file .WIE? Những phần mềm mở file .WIE và sửa file lỗi. Convert N/A WIE file sang định dạng khác.

.WIE File Extension

   
File name WIE File
File Type WordPress Widget Export File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .WIE là file gì?

WIE là Plugin Files - WordPress Widget Export File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Xuất khẩu tập tin phụ tùng tạo ra bởi Widget nhập khẩu và xuất khẩu, một Plugin Wordpress sử dụng để widget nhập khẩu và xuất khẩu; chứa một widget ở định dạng JSON đã được xuất khẩu từ một trang web WordPress.

What is a WIE file?

Exported widget file created by Widget Importer & Exporter, a WordPress plugin used to import and export widgets; contains a widget in JSON format that has been exported from a WordPress site.

Cách mở .WIE file

Để mở file .WIE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIE do người dùng đóng góp.

  • WordPress

Chuyển đổi file .WIE

File .WIE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *