WIXMSP File

? Cách mở file .WIXMSP? Những phần mềm mở file .WIXMSP và sửa file lỗi. Convert Text WIXMSP file sang định dạng khác.

.WIXMSP File Extension

   
File name WIXMSP File
File Type WiX XML Patch File
Nhà phát triển Outercurve Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .WIXMSP là file gì?

WIXMSP là Developer Files - WiX XML Patch File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Outercurve Foundation.

tập tin vá lỗi được tạo ra bởi các công cụ WiX, một tiện ích Windows phát triển trình cài đặt; tạo ra khi file .wixobj được liên kết trong một bản vá xây dựng; chứa đầu ra XML của các tập tin WIXOBJ liên kết.

What is a WIXMSP file?

Patch file created by the WiX toolset, a Windows installer development utility; produced when .WIXOBJ files are linked in a patch build; contains the XML output of the linked WIXOBJ files.

Cách mở .WIXMSP file

Để mở file .WIXMSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIXMSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIXMSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIXMSP do người dùng đóng góp.

  • WiX Toolset

Chuyển đổi file .WIXMSP

File .WIXMSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *