WIXMST File

? Cách mở file .WIXMST? Những phần mềm mở file .WIXMST và sửa file lỗi. Convert Text WIXMST file sang định dạng khác.

.WIXMST File Extension

   
File name WIXMST File
File Type WiX Transform File
Nhà phát triển Outercurve Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .WIXMST là file gì?

WIXMST là Developer Files - WiX Transform File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Outercurve Foundation.

Chuyển đổi tập tin được tạo ra bởi các công cụ WiX, một tiện ích Windows phát triển trình cài đặt; sản xuất để đại diện cho sự khác biệt giữa một đầu ra cặp hoặc đầu ra XML; chứa các bảng MsiFileHash rằng tổ chức sự khác biệt; xuất hiện dưới dạng XML.

What is a WIXMST file?

Transform file created by the WiX toolset, a Windows installer development utility; produced to represent the difference between a pair outputs or XML outputs; contains the MsiFileHash table that organizes the differences; appears in XML form.

Cách mở .WIXMST file

Để mở file .WIXMST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIXMST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIXMST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIXMST do người dùng đóng góp.

  • WiX Toolset

Chuyển đổi file .WIXMST

File .WIXMST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *