WIXOBJ File

? Cách mở file .WIXOBJ? Những phần mềm mở file .WIXOBJ và sửa file lỗi. Convert Text WIXOBJ file sang định dạng khác.

.WIXOBJ File Extension

   
File name WIXOBJ File
File Type WiX Object File
Nhà phát triển Outercurve Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .WIXOBJ là file gì?

WIXOBJ là Developer Files - WiX Object File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Outercurve Foundation.

đối tượng tập tin được tạo ra bởi các công cụ WiX, một cài đặt Windows đang phát triển chương trình; chứa nhiều phần mà giữ các biểu tượng và tài liệu tham khảo cho các biểu tượng khác; bao gồm

, yếu tố giữ dữ liệu được đặt vào Windows Installer database; tạo ra khi mỗi tập tin WiX Nguồn được biên dịch.

What is a WIXOBJ file?

Object file created by the WiX toolset, a Windows installer developing program; contains multiple sections that hold symbols and references to other symbols; comprised of

, , and elements holding data that is placed into the Windows Installer database; created when each WiX Source file is compiled.

Cách mở .WIXOBJ file

Để mở file .WIXOBJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIXOBJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIXOBJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIXOBJ do người dùng đóng góp.

  • WiX Toolset

Chuyển đổi file .WIXOBJ

File .WIXOBJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *