WIXOUT File

? Cách mở file .WIXOUT? Những phần mềm mở file .WIXOUT và sửa file lỗi. Convert Text WIXOUT file sang định dạng khác.

.WIXOUT File Extension

   
File name WIXOUT File
File Type WiX XML Output File
Nhà phát triển Outercurve Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WIXOUT là file gì?

WIXOUT là Developer Files - WiX XML Output File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Outercurve Foundation.

tập tin đầu ra được tạo ra bởi các công cụ WiX, một cài đặt Windows đang phát triển chương trình; tạo ra khi một số tập tin đối tượng (.Wixobj) được liên kết; dưới dạng XML của sản phẩm cuối cùng; không nhằm phản ánh được mở bằng tay.

What is a WIXOUT file?

Output file created by the WiX toolset, a Windows installer developing program; generated when several object files (.WIXOBJ) are linked; the XML form of the final output; not intended to be manually opened.

Cách mở .WIXOUT file

Để mở file .WIXOUT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIXOUT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIXOUT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIXOUT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WIXOUT

File .WIXOUT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *