WIXPDB File

? Cách mở file .WIXPDB? Những phần mềm mở file .WIXPDB và sửa file lỗi. Convert N/A WIXPDB file sang định dạng khác.

.WIXPDB File Extension

   
File name WIXPDB File
File Type WiX Debug File
Nhà phát triển Outercurve Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WIXPDB là file gì?

WIXPDB là Developer Files - WiX Debug File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Outercurve Foundation.

Tập tin được tạo ra bởi các công cụ WiX, một chương trình Windows phát triển trình cài đặt; tạo ra bởi các công cụ liên kết cho mỗi đầu ra cuối cùng; chứa thông tin gỡ lỗi.

What is a WIXPDB file?

File created by the WiX toolset, a Windows installer development program; generated by the linker tool for every final output; contains debugging information.

Cách mở .WIXPDB file

Để mở file .WIXPDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIXPDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIXPDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIXPDB do người dùng đóng góp.

  • WiX Toolset

Chuyển đổi file .WIXPDB

File .WIXPDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *