WIXPROJ File

? Cách mở file .WIXPROJ? Những phần mềm mở file .WIXPROJ và sửa file lỗi. Convert XML WIXPROJ file sang định dạng khác.

.WIXPROJ File Extension

   
File name WIXPROJ File
File Type WiX Project File
Nhà phát triển Outercurve Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .WIXPROJ là file gì?

WIXPROJ là Developer Files - WiX Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Outercurve Foundation.

Tập tin được tạo ra bởi các công cụ WiX, một chương trình Windows phát triển trình cài đặt; chứa các yếu tố như , , cần thiết để tạo ra một MSI (Windows Installer package) tập tin bằng cách sử dụng WiX Toolset.

What is a WIXPROJ file?

File created by the WiX toolset, a Windows installer development program; contains elements such as , , , and necessary to create a .MSI (Windows Installer package) file using the WiX Toolset.

Cách mở .WIXPROJ file

Để mở file .WIXPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WIXPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WIXPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WIXPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • WiX Toolset
  • WiX Toolset

Chuyển đổi file .WIXPROJ

File .WIXPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *