WPK File

? Cách mở file .WPK? Những phần mềm mở file .WPK và sửa file lỗi. Convert N/A WPK file sang định dạng khác.

.WPK File Extension

   
File name WPK File
File Type 1Nero Wave Editor File
Nhà phát triển Nero
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (15 Bình chọn)

File .WPK là file gì?

WPK là Audio Files - 1Nero Wave Editor File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nero.

Mô tả một tập tin âm thanh chỉnh sửa với Nero Wave Editor, một phần của đĩa authoring bộ Nero CD / DVD; có chỉnh sửa thực hiện cho các tập tin âm thanh, nhưng không phải là âm thanh thực tế bản thân.

What is a WPK file?

Describes a sound file edited with Nero Wave Editor, part of the the Nero CD/DVD disc authoring suite; contains edits made to the audio file, but not the actual audio itself.

Cách mở .WPK file

Để mở file .WPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WPK do người dùng đóng góp.

  • Nero Express
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Workflow Manager Administrator
  • FormFlow

Chuyển đổi file .WPK

File .WPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *