WPL File

? Cách mở file .WPL? Những phần mềm mở file .WPL và sửa file lỗi. Convert XML WPL file sang định dạng khác.

.WPL File Extension

   
File name WPL File
File Type 1Windows Media Player Playlist
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.9 ★ (62 Bình chọn)

File .WPL là file gì?

WPL là Video Files - 1Windows Media Player Playlist, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Danh sách phát các bài hát hoặc video có thể chơi bằng Windows Media Player; có thể được sử dụng để tạo danh sách nhạc năng động; lưu trữ một danh sách các tài liệu tham khảo để các tập tin thực tế, nhưng không phải là file mình; viết bằng định dạng WPL 1.0, mà được mở rộng từ các định dạng XML; có thể được sử dụng trong Windows Media Player 9 trở lên.

What is a WPL file?

Playlist of songs or videos that can be played by Windows Media Player; may be used to create dynamic playlists; stores a list of references to the actual files, but not the files themselves; written in the WPL 1.0 format, which is extended from the XML format; can be used in Windows Media Player 9 or later.

Cách mở .WPL file

Để mở file .WPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WPL do người dùng đóng góp.

  • UMPlayer
  • Zoom Player
  • Zoom Player
  • ALLPlayer
  • Microsoft Windows Media Player
  • Winamp
  • Winamp

Chuyển đổi file .WPL

File .WPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *