WPO File

? Cách mở file .WPO? Những phần mềm mở file .WPO và sửa file lỗi. Convert N/A WPO file sang định dạng khác.

.WPO File Extension

   
File name WPO File
File Type 1HOLUX Waypoint File
Nhà phát triển HOLUX Technology
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .WPO là file gì?

WPO là Data Files - 1HOLUX Waypoint File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HOLUX Technology.

định dạng file Waypoint tạo ra bởi các thiết bị HOLUX GPS; chứa dữ liệu điểm tham chiếu bao gồm tên, kinh độ, vĩ độ, ngày tạo, và số lượng sử dụng; sử dụng để tạo các tuyến đường hàng hải và lưu trữ các điểm quan tâm.

What is a WPO file?

Waypoint file format created by HOLUX GPS devices; contains waypoint data including name, longitude, latitude, date created, and use counts; used for creating navigation routes and storing points of interest.

Cách mở .WPO file

Để mở file .WPO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WPO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WPO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WPO do người dùng đóng góp.

  • GPSBabel
  • WeavePoint
  • WeavePoint
  • Media Player Classic
  • WEBpatentino
  • WEBpatentino AM
  • WEBpatentino AM

Chuyển đổi file .WPO

File .WPO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *