WPOST File

? Cách mở file .WPOST? Những phần mềm mở file .WPOST và sửa file lỗi. Convert Binary WPOST file sang định dạng khác.

.WPOST File Extension

   
File name WPOST File
File Type Windows Live Writer Post File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WPOST là file gì?

WPOST là Data Files - Windows Live Writer Post File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

bài viết trên blog web được tạo bởi Windows Live Writer, một chương trình viết blog kèm với Windows Live Essentials Pack; tiết kiệm một blog entry bài viết bởi người sử dụng và có thể chứa hình ảnh, video và bản đồ cũng như các văn bản viết.

What is a WPOST file?

Web blog post created by Windows Live Writer, a blogging program included with the Windows Live Essentials Pack; saves a blog post entry written by the user and can contain images, videos, and maps as well as the written text.

Cách mở .WPOST file

Để mở file .WPOST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WPOST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WPOST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WPOST do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Live Writer

Chuyển đổi file .WPOST

File .WPOST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *