WPP File

? Cách mở file .WPP? Những phần mềm mở file .WPP và sửa file lỗi. Convert N/A WPP file sang định dạng khác.

.WPP File Extension

   
File name WPP File
File Type 1WebPlus Project File
Nhà phát triển Serif
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (17 Bình chọn)

File .WPP là file gì?

WPP là Web Files - 1WebPlus Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Serif.

dự án phát triển trang web tạo ra với Serif WebPlus, một chương trình thiết kế Web đồ họa dựa trên; trang WebPlus thể chứa văn bản, hình ảnh, podcast, video YouTube, hình ảnh động Flash, trang an toàn, chức năng thương mại điện tử, và nội dung động.

What is a WPP file?

Website development project created with Serif WebPlus, a graphic-based Web design program; WebPlus pages may contain text, images, podcasts, YouTube videos, Flash animations, secure pages, e-commerce functionality, and dynamic content.

Cách mở .WPP file

Để mở file .WPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WPP do người dùng đóng góp.

  • WavePad Sound Editor
  • WavePad Audio-Editor
  • WavePad Audio-Editor
  • WavePad
  • PDF Write
  • WebPlus
  • WebPlus

Chuyển đổi file .WPP

File .WPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *