WS File

? Cách mở file .WS? Những phần mềm mở file .WS và sửa file lỗi. Convert Text WS file sang định dạng khác.

.WS File Extension

   
File name WS File
File Type 1Windows Script
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (17 Bình chọn)

File .WS là file gì?

WS là Executable Files - 1Windows Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

kịch bản thực thi cho Windows mà có thể kết hợp JScript và VBScript thói quen và có thể bao gồm các yếu tố XML; chạy khi mở ra nếu Windows Scripting Host (WSH) 2.0 hoặc mới hơn được cài đặt.

What is a WS file?

Executable script for Windows that can incorporate JScript and VBScript routines and may include XML elements; runs when opened if Windows Scripting Host (WSH) 2.0 or later is installed.

Cách mở .WS file

Để mở file .WS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft WScript
  • Microsoft WScript
  • Autodesk View
  • Visual DataFlex Studio
  • Subtitle Workshop
  • Subtitle Workshop

Chuyển đổi file .WS

File .WS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *