WSD File

? Cách mở file .WSD? Những phần mềm mở file .WSD và sửa file lỗi. Convert N/A WSD file sang định dạng khác.

.WSD File Extension

   
File name WSD File
File Type WordStar Document
Nhà phát triển Micropro International
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .WSD là file gì?

WSD là Text Files - WordStar Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Micropro International.

Tài liệu được tạo ra bởi WordStar, một từ chương trình chế biến cho hệ điều hành DOS sử dụng rất nhiều trong năm 1980; chứa dữ liệu tài liệu và bố trí trang định dạng; sử dụng để lưu trữ văn bản bằng cách sử dụng trình soạn thảo WYSIWYG trên nền DOS.

What is a WSD file?

Document created by WordStar, a word processing program for DOS used heavily in the 1980s; contains document data and page layout formatting; used to store text using the WYSIWYG DOS-based editor.

Cách mở .WSD file

Để mở file .WSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WSD do người dùng đóng góp.

  • Corel WordPerfect X9
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • smartScript
  • Workshop Professional Demo
  • Maxsurf Structure
  • Maxsurf Structure

Chuyển đổi file .WSD

File .WSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *