WSDL File

? Cách mở file .WSDL? Những phần mềm mở file .WSDL và sửa file lỗi. Convert XML WSDL file sang định dạng khác.

.WSDL File Extension

   
File name WSDL File
File Type Web Services Description Language File
Nhà phát triển W3C
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.9 ★ (11 Bình chọn)

File .WSDL là file gì?

WSDL là Web Files - Web Services Description Language File, dưới định dạng XML được phát triển bởi W3C.

tập tin thông tin ghi trong định dạng XML WSDL, được duy trì bởi W3C.org; cung cấp mô tả về "cổng", hoặc thiết bị đầu cuối mạng, trên Internet hoặc mạng khác; thường được sử dụng để công bố thức ăn dữ liệu và thông số kỹ thuật cho ứng dụng truy cập từ xa.

What is a WSDL file?

Information file written in the WSDL XML format, which is maintained by W3C.org; provides descriptions of "ports," or network endpoints, on the Internet or another network; often used for publishing data feeds and specifications for remote application access.

Cách mở .WSDL file

Để mở file .WSDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WSDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WSDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WSDL do người dùng đóng góp.

  • Progress Stylus Studio
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .WSDL

File .WSDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *