WSP File

? Cách mở file .WSP? Những phần mềm mở file .WSP và sửa file lỗi. Convert Binary WSP file sang định dạng khác.

.WSP File Extension

   
File name WSP File
File Type SharePoint Solution Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (9 Bình chọn)

File .WSP là file gì?

WSP là Developer Files - SharePoint Solution Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Gói được sử dụng bởi SharePoint, một tài liệu cấp doanh nghiệp và hệ thống quản lý nội dung; tiết kiệm một giải pháp Windows SharePoint Services, mà là một thành phần tùy chỉnh, chẳng hạn như một trang web, có thể được thêm vào trang web SharePoint của công ty.

What is a WSP file?

Package used by SharePoint, an enterprise-level document and content management system; saves a Windows SharePoint Services solution, which is a custom component, such as a website, that can be added to a company's SharePoint site.

Cách mở .WSP file

Để mở file .WSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WSP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft SharePoint
  • Microsoft SharePoint
  • DIAdem
  • InstallAnywhere
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .WSP

File .WSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *