WSPAK File

? Cách mở file .WSPAK? Những phần mềm mở file .WSPAK và sửa file lỗi. Convert Zip WSPAK file sang định dạng khác.

.WSPAK File Extension

   
File name WSPAK File
File Type WebsitePanel Backup File
Nhà phát triển WebsitePanel
Phân loại Backup Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .WSPAK là file gì?

WSPAK là Backup Files - WebsitePanel Backup File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi WebsitePanel.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi WebsitePanel, một ứng dụng cổng thông tin được sử dụng để quản lý các ứng dụng Windows Server như IIS, SQL Server, Exchange, và Hyper-V; lưu bản sao lưu cơ sở dữ liệu, cài đặt, và các tập tin khác trên máy chủ; có thể được sử dụng để di chuyển tập tin vào một máy chủ mới; thường xuyên nhất được sử dụng bởi người quản trị hệ thống.

What is a WSPAK file?

Backup file created by WebsitePanel, a portal application used for managing Windows Server applications such as IIS, SQL Server, Exchange, and Hyper-V; saves a backup of databases, settings, and other files on the server; can be used for migrating files to a new server; most often used by system administrators.

Cách mở .WSPAK file

Để mở file .WSPAK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WSPAK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WSPAK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WSPAK do người dùng đóng góp.

  • WebsitePanel

Chuyển đổi file .WSPAK

File .WSPAK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *