WSVE File

? Cách mở file .WSVE? Những phần mềm mở file .WSVE và sửa file lỗi. Convert XML WSVE file sang định dạng khác.

.WSVE File Extension

   
File name WSVE File
File Type Wondershare Filmora for Mac Project File
Nhà phát triển Wondershare
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .WSVE là file gì?

WSVE là Video Files - Wondershare Filmora for Mac Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Wondershare.

định dạng dự án video được sử dụng bởi các phiên bản Mac OS X của Wondershare Filmora, một ứng dụng sử dụng để làm cho các video cá nhân; chứa một dự án video có hỗ trợ âm thanh; cũng có thể bao gồm hiệu ứng chuyển tiếp, các bộ lọc, lớp phủ, văn bản, hiệu ứng âm thanh, và các yếu tố; cho phép một dự án để được cứu và sửa đổi tại một thời điểm sau đó.

What is a WSVE file?

Video project format used by the Mac OS X version of Wondershare Filmora, an application used to make personal videos; contains a video project that supports audio tracks; may also include transitions, filters, overlays, text, sound effects, and elements; allows a project to be saved and modified at a later time.

Cách mở .WSVE file

Để mở file .WSVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WSVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WSVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WSVE do người dùng đóng góp.

  • Wondershare Filmora

Chuyển đổi file .WSVE

File .WSVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *