WTB File

? Cách mở file .WTB? Những phần mềm mở file .WTB và sửa file lỗi. Convert N/A WTB file sang định dạng khác.

.WTB File Extension

   
File name WTB File
File Type Win-Test Binary Log File
Nhà phát triển Win-Test
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WTB là file gì?

WTB là Data Files - Win-Test Binary Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Win-Test.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi Win-Test, một ứng dụng cuộc thi khai thác gỗ quốc tế; cửa hàng kiểm tra dữ liệu và tiết kiệm bố trí cửa sổ người dùng và văn bản từ các tin nhắn CW nhận bởi chương trình.

What is a WTB file?

Log file generated by Win-Test, an international contest logging application; stores test data and saves user window layouts and text from CW messages received by the program.

Cách mở .WTB file

Để mở file .WTB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WTB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WTB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WTB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Win-Test
  • Win-Test
  • WinTree

Chuyển đổi file .WTB

File .WTB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *