WTC File

? Cách mở file .WTC? Những phần mềm mở file .WTC và sửa file lỗi. Convert N/A WTC file sang định dạng khác.

.WTC File Extension

   
File name WTC File
File Type Logitech Webcam File
Nhà phát triển Logitech
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (9 Bình chọn)

File .WTC là file gì?

WTC là Misc Files - Logitech Webcam File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Logitech.

Tệp có tên watch.wtc và được sử dụng bởi Logitech Webcam Software, một ứng dụng sử dụng để tương tác với Logitech webcam; tạo ra như là một tập tin rỗng và đôi khi lưu vào máy tính để bàn và thời điểm khác vào thư mục My Pictures; có thể bị xóa.

What is a WTC file?

File named watch.wtc and used by Logitech Webcam Software, an application used for interacting with Logitech webcams; created as an empty file and sometimes saved to the desktop and other times to the My Pictures directory; can be deleted.

Cách mở .WTC file

Để mở file .WTC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WTC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WTC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WTC do người dùng đóng góp.

  • Album Digital
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Movie Maker

Chuyển đổi file .WTC

File .WTC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *