WTD File

? Cách mở file .WTD? Những phần mềm mở file .WTD và sửa file lỗi. Convert Binary WTD file sang định dạng khác.

.WTD File Extension

   
File name WTD File
File Type Grand Theft Auto IV Textures File
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (40 Bình chọn)

File .WTD là file gì?

WTD là Game Files - Grand Theft Auto IV Textures File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Rockstar Games.

Texture tập tin được sử dụng bởi Grand Theft Auto IV (GTA4), một hành động / phiêu lưu trò chơi; sử dụng để lập bản đồ kết cấu và chứa một đồ họa hai chiều cung cấp cho sự xuất hiện bề mặt để một đối tượng 3D trong game; lưu trong Rockstar Games Grand Theft Auto IV pc textures thư mục.

What is a WTD file?

Texture file used by Grand Theft Auto IV (GTA4), an action/adventure game; used for texture mapping and contains a two-dimensional graphic that gives the surface appearance to a 3D object in the game; saved in the RockstarGamesGrand Theft Auto IVpctextures directory.

Cách mở .WTD file

Để mở file .WTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WTD do người dùng đóng góp.

  • OpenIV
  • Rockstar Games Grand Theft Auto 4
  • Rockstar Games Grand Theft Auto 4
  • SparkIV
  • WatDis
  • Wintrac
  • Wintrac

Chuyển đổi file .WTD

File .WTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *