WVL File

? Cách mở file .WVL? Những phần mềm mở file .WVL và sửa file lỗi. Convert Binary WVL file sang định dạng khác.

.WVL File Extension

   
File name WVL File
File Type Wavelet Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .WVL là file gì?

WVL là Raster Image Files - Wavelet Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin hình ảnh được nén sử dụng nén ảnh wavelet, một thuật toán có sử dụng nén cao mà vẫn duy trì hầu hết các chất lượng của hình ảnh gốc.

What is a WVL file?

Image file that is compressed using wavelet image compression, a algorithm that uses high compression while maintaining most of the quality of the original image.

Cách mở .WVL file

Để mở file .WVL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WVL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WVL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WVL do người dùng đóng góp.

  • Corel Presentations X9
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • CLIO
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .WVL

File .WVL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *