WVX File

? Cách mở file .WVX? Những phần mềm mở file .WVX và sửa file lỗi. Convert N/A WVX file sang định dạng khác.

.WVX File Extension

   
File name WVX File
File Type
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (16 Bình chọn)

File .WVX là file gì?

WVX là Video Files - , dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cách mở .WVX file

Để mở file .WVX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WVX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WVX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WVX do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC media player
  • RealPlayer Cloud
  • RealPlayer Cloud
  • RealTrimmer
  • RealDownloader
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery

Chuyển đổi file .WVX

File .WVX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *